Nový oddíl vlčat a žabiček

Junák- svaz skautů a skautek ČR, Středisko Vočko

Někrasova 7, Praha 6

160 000

 

email na vedení vodnivlcata@osmicka.org

 

Klubovna se nachází v ulici Zikova.

Kontaktujte nás